Parametry techniczne

Układ hamulcowy w samochodzie musi odznaczać się niezawodnością i skutecznością działania, a podczas procesu hamowania nie może dojść do utraty stateczności pojazdu. W hamulcach tarczowych moment tarcia powstaje wskutek dociskania klocków do powierzchni tarczy. Podczas hamowania energia kinetyczna samochodu przekształca się w energię termiczną, powodując wzrost temperatury tarcz i pozostałych elementów układu hamulcowego.

Rozgrzane w wyniku dynamicznej jazdy tarcze hamulcowe narażone są na nagłe schłodzenie na przykład poprzez wodę z kałuży, co może prowadzić do ich uszkodzenia. Na jakość tarczy hamulcowej ma wpływ jej konstrukcja, skład żeliwa, dokładność wykonania odlewu i jego obróbki oraz tolerancja wykończenia.
W procesie produkcyjnym tarcz VEGGA zastosowano żeliwo szare, dzięki czemu osiągnięto wysoką wydajność tarcz oraz odporność na wysokie temperatury i deformacje, jednocześnie zapewniając optymalną współpracę z elementami ciernymi.

Następnie odlewy podlegają sprawdzeniu pod względem mikrostruktury, kontroli podlega chropowatość powierzchni oraz twardość, która mierzona metodą Brinella zawiera się w przedziale 187-240 HB.
Tak przygotowane odlewy trafiają do nowoczesnego centrum sterowanego numerycznie, gdzie poddawane są obróbce skrawaniem, zgodnie z normami producentów pojazdów. Obróbka mechaniczna polega na toczeniu, wierceniu, szlifowaniu powierzchni tarcz oraz na ich wyważeniu, celem uzyskania odpowiednich wymiarów i parametrów. Szczególną uwagę przykłada się by odchyłka grubości tarczy i jej bicie boczne były możliwie jak najmniejsze. Proces produkcji kończą testy i sprawdzenie tolerancji istotnych parametrów, znakowanie i pakowanie. Gotowe tarcze hamulcowe są zabezpieczane antykorozyjnie emulsją konserwującą.

Tak wyprodukowane tarcze hamulcowe VEGGA zapewniają komfort bezpiecznego i efektywnego hamowania.

Istotne parametry techniczne spełniane przez tarcze VEGGA:

 • bicie osiowe < 0,05 mm,
 • zmiana grubości DTV 0,0127 mm
 • równoległość powierzchni < 0,05 mm
 • płaskość powierzchni < 0,05 mm
 • twardość HB 187- 241

Klocki hamulcowe VEGGA charakteryzuje:

 • wysoka wydajność, uzyskana w wyniku lepszego kontaktu z tarczą
 • doskonałe właściwości zatrzymywania przy dużej prędkości
 • stabilny współczynnik tarcia w różnych warunkach jazdy
 • długa żywotność
 • niskie pylenie, co wpływa na utrzymywanie felgi w czystości

Klocki hamulcowe poddawane są szeregowi rygorystycznych badań, czego wynikiem jest uzyskanie homologacji ECE R90.

Poniżej przedstawiamy tylko wybrane badania:

 • wytrzymałość na ścinanie zespołu klocka
 • pomiar twardości metodą Brinella
 • ściśliwość
 • współczynnik tarcia

Wszystkie nasze klocki posiadają nakładkę antypiskową SHIM, wiele kompletów zawiera także zestawy montażowe – kits, które bardzo ułatwiają proces wymiany klocków hamulcowych. Klocki, w których jest taka konieczność, wyposażone są ponadto w czujniki zużycia (elektryczne albo akustyczne), dzięki czemu użytkownik jest informowany o konieczności ich wymiany.